پروژه های خانه هوشمند

پروژه شهرک غرب

پروژه شهرک غرب

پروژه هوشمندسازی شهرک غرب : در پروژه هوشمند سازی واقع در بلوار دریای شهرک غرب که با استفاده از تجهیزات اسمارت مایر ایتالیا صورت گرفته، نخست کلیه کلیدها بصورت لمسی تعبیه گردید سپس با استفاده از ترموستات های هوشمند لمسی ...


آخرین مقالات

بهترین خانه هوشمند چیست؟

بهترین خانه هوشمند چیست؟

دستگاه خانه هوشمند

دستگاه خانه هوشمند


تازه های سایت

بهترین خانه هوشمند چیست؟

بهترین خانه هوشمند چیست؟

دستگاه خانه هوشمند

دستگاه خانه هوشمند

Call Now Button