شیر بازویی بی سیم خانه هوشمند

شیر بازویی بی سیم

شیر بازویی بی سیم به صورت مستقیم به شبکه وایفای خانگی متصل میشود و با توجه به رویکرد اسمارت مایر در حفظ بستر سنتی ، شیر بازویی جهت کنترل شیر اصلی آب و گاز بدون نیاز به تغییر در لوله کشی به راحتی قابل نصب خواهد بود و دیگر ساکنین ساختمان های هوشمند نگرانی از بابت فراموش کردن بستن شیراصلی آب یا گاز نداشته و با خارج شدن از ساختمان می توانند با اتصال به اینترنت فرمان های قطع را صادر نمایند. این کنترلر دارای یک موتور بوده که در مواقع لزوم بازوی اصلی شیر آب و یا گاز را قطع و یا وصل می کند همچنین می توان از سنسور تشخیص گاز در داخل آشپزخانه استفاده نمود که در صورت نشت گاز فرمان قطع بصورت اتوماتیک به شیر بازویی گاز داده شود. این دستگاه دارای یک ضامن بوده که در صورت نیاز به کنترل دستی می توان آن را کشیده و بصورت دستی شیر اصلی آب و یا گاز را باز و بسته نمود. شیر بازویی بر روی لوله های “½ و ” ¾ نصب می گردد.

شیر بازویی بی سیم خانه هوشمند
شیر بازویی بی سیم خانه هوشمند

WV1W

شیر بازویی بی سیم

قیمت (ریال)

19,125,000
($ 85)
Call Now Button